Welkom bij Motorclub Marum eo

 • Start MX2 tweetakt LogoWebsite  
 • Header2 LogoWebsite   
 • Start MX1-3 LogoWebsite  
 • Start MX2 viertakt LogoWebsite  
 • Andre van der Wal LogoWebsite  
 • Bjorn Koning LogoWebsite   


Huisregels trainingen circuit Trimunt
 • Het betreden van het motocrossterrein is op eigen risico.
 • Parkeren  langs de baan en op andere schadegevoelige plekken is geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van M.C.M.O. en/of de K.N.M.V.
 • Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden, die door de M.C.M.O. zijn aangeduid als “verboden voor publiek”. 
 • Het is verboden zich op de baan en/of in de veiligheidszones te bevinden. U mag zich alleen op het circuit bevinden om de motorsport te beoefenen.
 • U traint altijd voor eigen risico. Als tijdens de training geen of weinig vlaggenisten op de baan aanwezig zijn, dient u zelf te letten op gevallen rijders en andere op de baan aanwezige obstakels.
 • Het is verboden om te rijden op het rennerskwartier. tenzij anders aangegeven. Bij het verlaten van de baan, motor uit, en lopend naar uw plek op het rennerskwartier.
 • In geval van pech of als u valt op een onoverzichtelijke plek, ,moet u zichzelf eerst in veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen, dat er gevaar is. De volgende procedure is daarbij aan te bevelen:
       Kruip indien mogelijk naar de kant van de baan, waar niet de zogenaamde ideale lijn ligt.
         sta da
arna op, waarschuw volgende rijders, wacht indien nodig op hulp, pak de motor op
         en start deze buiten de baan.
 • Om op het circuit te mogen rijden, is het bezit van een geldige KNMV-licentie verplicht. Deze moet op verzoek van de M.C.M.O of overheidsinstantie worden getoond.
 • U kunt de eigenaar van de accommodatie, M.C.M.O., een andere rijder of de K.N.M.V. niet aansprakelijk stellen voor enige schade, die u oploopt door het aanwezig zijn op de accommodatie.
 • U moet er voor zorgen, dat uw meegebrachte hond en/of kat is aangelijnd.
 • U moet het terrein bij vertrek schoon achterlaten.
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT