Welkom bij Motorclub Marum eo

  • Header2 LogoWebsite   
  • Start MX2 viertakt LogoWebsite  
  • Start MX2 tweetakt LogoWebsite  
  • Bjorn Koning LogoWebsite   
  • Start MX1-3 LogoWebsite  
  • Andre van der Wal LogoWebsite  

Nieuws

Belangrijke wijzigingen Motocross 2011

op .

geluidsmeterVerlaging geluidsniveau
Bron: KNMV


Voor het jaar 2011 gelden een aantal wijzigingen in het motocross reglement.
Deze worden vroegtijdig bekend gemaakt, zodat iedereen hier voor het volgende seizoen rekening mee kan houden.
 
Verlaging geluidniveau
Het maximaal toegestane geluidniveau wordt terug gebracht van 100 naar 94 dB(A) bij de dynamische meetmethode. Door overheidsinstanties wordt steeds strikter gekeken naar de geluidproductie bij de motorsport en daarom is de reductie van groot belang om de continuïteit van de motorsport in Nederland te waarborgen. De resultaten van geluidtesten wijzen uit dat er met het gebruik van aangepaste en in de handel verkrijgbare dempers een aanzienlijke verlaging mogelijk is. Naar aanleiding hiervan hebben de KNMV en de MON een convenant getekend om het geluid bij de motocrosssport te verlagen met ingang van 1 januari 2011. De reductie zal gelden voor alle trainingen en wedstrijden in Nederland (club, district, regionaal en nationaal) met uitzondering van de KNMV ONK wedstrijden en wedstrijden die plaatsvinden onder auspiciën van de FIM, UEM en IMBA.
 
Alleen tweetakten bij NK Jeugd Motocross
In navolging op het besluit van de FIM heeft de KNMV besloten om in het NK Jeugd Motocross alleen nog tweetakt motoren toe te staan. Er mag geen gebruik meer worden gemaakt van viertakt motoren.
 
Verlaging maximale cilinderinhoud MX2 tweetakten
Voor de MX2 klasse worden de FIM normen overgenomen. Dit betekent dat tweetakt motoren een maximale cilinderinhoud mogen hebben van 125cc. Tweetakt motoren met een cilinderinhoud van 144cc zijn niet meer toegestaan. Dit geldt voor alle landelijke competities (NK Jeugd, Cup, Nationaal en ONK).

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT